START   GRUV  |  SFI  |   RSFI  |  LÄRVUX  |  STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING  RESURSCENTER VUX  |  KONTAKTA 

 
Välkommen till T4vux i Hässleholm
 
På T4vux finns olika utbildningar för vuxna. Hos oss bedriver vi grundläggande vuxenutbildning (grundvux), utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt särskild utbildning för vuxna (lärvux).
Vi har också Resurscenter Vux med specialpedagoger som jobbar med personliga lösningar genom handledning, anpassningar i undervisningen och hjälpmedel.
 
T4vux finns på det gamla regementsområdet T4 i norra Hässleholm. Våra lokaler är Skolhuset (sfi), kasern Möller (grundvux, lärvux och Resurscenter Vux) samt Gula huset (administration).
 
Utbildningen planeras tillsammans med lärare, specialpedagoger och vägledare som hjälper dig att göra en individuell studieplan. Strävan är att du skall kunna kombinera teori med praktik och/eller yrkesutbildningar, allt efter dina egna mål och intressen.


 
 
Receptionens öppettider SFI, Skolhuset.
Tisdag: 8:30-11:30, 16:00-17:30
Onsdag: 8:30-14:00
Torsdag: 8:30 - 11:30
    

     

 

   En del av Arbetsmarknad & kompetensutveckling

T4vu|   Stallmästaregatan 6   |   281 52 Hässleholm   |   Tel: 0451-26 80 01   |   t4vux@hassleholm.se